Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Από το 1993, η Advanced Bionics έχει μειώσει το βάρος των επεξεργαστών ήχου της κατά 94% και θα εξακολουθήσει να σχεδιάζει μικρότερα εξωτερικά εξαρτήματα. Η όψη του επεξεργαστή σας σίγουρα θα αλλάξει με τα χρόνια. Σημαντικότερη από το μέγεθος και την εξωτερική εμφάνιση είναι η τεχνολογία στο εσωτερικό του επεξεργαστή, καθώς αυτή θα παρέχει σε εσάς ή το παιδί σας την καλύτερη δυνατή ακοή. Επιλέγοντας ένα κοχλιακό εμφύτευμα της Advanced Bionics, ωφελείστε από την πιο εξελιγμένη τεχνολογία εσωτερικών εξαρτημάτων που υπάρχει. Δεν ωφελείστε όμως μόνο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, καθώς τα κοχλιακά εμφυτεύματα της Advanced Bionics είναι αναβαθμίσιμα στο μέλλον, ώστε η ακοή σας να προχωρά μαζί με την τεχνολογία - χωρίς να χρειάζεται επιπλέον χειρουργική επέμβαση.

Αυτό που μετράει, είναι ο εσωτερικός κόσμος...

Η Advanced Bionics δεσμεύεται να αναπτύσσει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία, ώστε να ακούτε τη ζωή, σήμερα, αύριο και για πάντα. Γι'αυτό τα εξωτερικά εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί με υπολογιστική χωρητικότητα, κατά τρόπο που να δέχονται και μελλοντικές αναβαθμίσεις, ώστε να βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητα της ζωής σας.

Στα 16 χρόνια ιστορίας της, η Advanced Bionics έχει σημειώσει τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της κοχλιακής εμφύτευσης: υψηλότερη χρονική ανάλυση, υψηλότερη πιστότητα φάσματος, ευρύτερο φάσμα δυναμικής του εισερχόμενου ήχου, καθώς και δυναμικότερες περιοχές διέγερσης.

  AB9,10 Cochlear11,12 Med-El13,14,15 Γιατί είναι σημαντικός
αυτός ο παράγοντας;
Χρονική ανάλυση
(Ταχύτητα διέγερσης, παλμοί ανά δευτερόλεπτο ή pps)
Μέχρι 83,000 pps Μέχρι 32,000 pps Μέχρι 50,000 pps Όσο υψηλότερη η ταχύτητα διέγερσης, τόσο γρηγορότερα μεταδίδονται οι πληροφορίες και επομένως ακούτε τους ήχους τη στιγμή που παράγονται.
Πιστότητα φάσματος
(ζώνες ηχητικού φάσματος)
Μέχρι 120 Μέχρι 22 Μέχρι 12 Όσο υψηλότερη είναι η πιστότητα, τόσο λεπτομερέστερα αντιλαμβάνεστε τον ήχο.
Φάσμα δυναμικής του εισερχόμενου ήχου (IDR)
(Decibel ή dB)
Μέχρι 80 dB Μέχρι 45 dB Μέχρι 55 dB Όσο ευρύτερο το φάσμα, τόσο περισσότερους ήχους ακούτε.
Ταυτόχρονη διέγερση ηλεκτρικών κυκλωμάτων Πολλαπλά Ένα Πολλαπλά Η ταυτόχρονη ηλεκτρική διέγερση πολλαπλών θέσεων επιτρέπει την καλύτερη επεξεργασία της και απόδοση της ομιλίας.

9. Boston Scientific. 2006. HiResolution Sound Professional Series

10. Advanced Bionics. 2009. Harmony HiResolution Bionic Ear System Technical Specifications.

11. Patrick, JF, et al. 2006. The Development of the Nucleus® Freedom™ Cochlear Implant System. Trends in Amplification.10(4):175–200.

12. McDermott, HJ and McKay, C. 1994. Pitch Ranking with Nonsimultaneous Dual-Electrode Electrical Stimulation of the Cochlea. Journal of the Acoustical Society of America. 96(1):155–162.

13. Hochmair, I. 2006. Med-El Cochlear Implants: State of the Art and a Glimpse into the Future. Trends in Amplification.10(4):201–220.

14. Med-El. 2007. SonataTI100 Technical Specifications.

15. Med-El. 2007. PulsarCI100 and SonataTI100 Factsheet.Η διάταξη κυκλωμάτων του επεξεργαστή HiRes 90K® (βλ. πάνω εικόνα) παρέχει σχεδόν απεριόριστους τρόπους μετάδοσης των πληροφοριών στο ακουστικό νεύρο - ακόμη και τρόπους που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμη. Είναι η μοναδική συσκευή με 16 ανεξάρτητες περιοχές διέγερσης.